Sự kiện đua top Open Sever
----------------------------------------------
10-11-2022

♥[Sự kiện]
Đua TOP Open Tính từ lúc Open đến 9h ngày 20/11
Phần thưởng : ★TOP 1: 1.000.000 ĐMP - Pet 135k 12 skill cực VIP
★TOP 2: 800.000 ĐMP - Pet 125k 12 skill cực VIP
★TOP 3: 500.000 ĐMP - Pet 115k 12 skill cực VIP
★TOP 4 - 10 : 500.000 ĐMPTin tức khác

TL Tứ Tuyệt (chuyển sinh 2.9)
- Open 19h30 tối T5 ngày 10/11/2022
---------------------------------------
10-11-2022
Sự kiện đua top Open Sever
----------------------------------------------
10-11-2022